Skip to content Skip to footer

Malmö Maids and Home Services AB 559231-8322 AVTALSVILLKOR

 

1. Tjänster

Vi erbjuder Hushållsnära tjänster som hemstädning, fönsterputs, trädgårdsarbete, barnpassning, hämta barn från och till skola & matlagning.

Vi hjälper också till med att sätta upp tavlor, hatthyllor, montera TV och liknande.

Malmö Maids är mer känd för hemstädning och barnpassning. Men vi utför också matlagning, företagsstädning (kontorsstädning) samt trappstädning.

2. Pris för hushållsnära tjänster och betalning

Alla fakturor skickas när månaden är slut och man får 15 dagar att betala fakturan på.

Företag har 30 dagar.

All betalning sker till FORTNOX FINANS som äger rätten att skicka påminnelseavgifter vid sen faktura eller att skicka till INKASSO. 

3. Ångerrätt enligt lag

3.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal säga upp avtalet genom att skriva till info@malmomaids.se

3.2 Om ni bokar ett tillfälle under ångerfristen mister ni ångerrätten och ni behöver betala det avtalade priset.

4. Ombokning/avbokning 

4.1 Vid avbokning  gäller följande villkor;

a) Avbokning. Om du meddelar oss minst två dagar innan senast kl 12:00 så betalar du inte för sen avbokning.

b) Vid ombokning kan vi vid möjlighet omboka utan extra kostnad. Men har vi inte möjlighet så kan ni antigen behålla er bokning eller avboka, vid avbokning gäller 4.1.

Avgiften för sen avbokning eller ombokning är 2 timmar före rut.

5. Ansvar

5.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.

5.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

5.3 Om något går sönder och ni vill ha ersättning så ska ni kontakta oss först och ta det därifrån. I vissa fall behöver vi anlita en elektriker eller liknande för att säkerställa vad felet är eller om vi har gjort något fel. Exempelvis så går er ugn sönder, vi ska först anlita en elektriker innan ni byter ut den. 

Med andra ord så ska vi ha en chans för att felsöka samt reparera om det är möjligt. 

Var det vårt fel så betalar vi ut pengar eller så skickar vi ärendet till försäkringen.

6. Avtalstid och uppsägning av hemstädning eller andra tjänster

6.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

6.2 Löpande avtal gäller tills vidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. Vad gäller servicetillfällen som är inbokade efter att avtalet upphört att gälla är du bunden av omboknings-/avbokningsreglerna.

6.3 Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

a) arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,

b) samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller

c) att du inte betalar faktura trots påminnelse.

d) Du försöker anlita våra anställda svart. 

7. Övrigt

Det är ditt ansvar för att meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra Hushållsnära tjänster. Kan vi inte utföra städning debiterar vi 2 timmar före rut.

8. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. 

9. Tvist

9.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, https://www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

9.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

9.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

10. Ändring av villkoren

10.1 Utöver vår rätt att ändra priserna har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid hitta gällande villkor på www.malmomaids.se eller erhålla dem genom att kontakta oss.